Project Description

Vizuální styl Silverside

Pro klienta Arca Capital jsme dostali za úkol vytvořit vizuální styl, který by díky sdílené identitě šel aplikovat i na další loga skupiny ACFG. Charakteristickým znakem je použití rastru, který vychází ze šipky použité v piktogramu loga SilverSide a který je v drobných obměnách použit v rámci celého jednotného stylu. Dvě šipky směřující vpravo pak odkazují na růst, prosperitu, dynamiku a orientaci společnosti na budoucí vývoj. Současně svojí barevností určují jednoznačnou příslušnost k danému logu skupiny.

Klient:
Arca Capital

Dodané služby:

  • logo a grafický manuál
  • jednotný vizuální styl společnosti
Máte zájem o spolupráci?

nebo rovnou zavolejte: +420 733 108 557