7. 9. 2007, napsal Robert Vlach, publikováno se svolením autora – provozovatele portálu nezávislých profesionálů “Na volné noze”.

Bez spokojených zákazníků nemůže být dlouhodobě úspěšné žádné podnikání. Kromě toho je pozorná péče o zákazníky podstatně výhodnější investicí nežli nákladný marketing.
Kdo je to zákazník? Pro nezávislé profesionály na volné noze je zákazníkem především každý jednotlivec, který je příjemcem poskytované služby či produktu. Podle této definice bude tedy vaším zákazníkem nejen koncový spotřebitel, ale také například každý jednotlivý zaměstnanec odběratelské firmy, se kterým přijdete do styku.

Plné znění najdete zde