Chystáte se změnit design vašich webových stránek? Jistě k tomu přizvete profesionálního designera. Jeho úkolem by mělo být víc, než vytvořit působivý vzhled a dodržet korporátní identitu. Mají-li být vaše internetové stránky uspěšné, potřebujete prezentovat jejich obsah jednoduše a srozumitelně. Správně aplikovaný vizuální design vám na této cestě k jednoduchosti může pomoci.

Internet se stovkami milionů stránek nabízí uživatelům dříve netušené možnosti. Komplexnost a množství informací však často stojí v cestě jejich plnému využití. Lidé instinktivně hledají jednoduchost a pohodlí. Pokud je vaše stránky nepřesvědčí během několika málo okamžiků (kliknutí), odchází jinam. Informace, které nejsou prezentovány jednoduše a srozumitelně, jsou pro mnohé uživatele ztraceny.

Úspěšné stránky dokáží upoutat pozornost uživatele a přesvědčit jej, že obsah je relevantní, užitečný a lehce vstřebatelný. Vizuální design je jeden z nástrojů, který lze pro úspěch vašich stránek v tomto směru využít. Jak ale poznat, zda design efektivně pomáhá prezentovat obsah? Je to otázka osobního vkusu a preferencí? Existují objektivní měřítka funkčnosti vizuálního designu?

Jedním ze způsobů jak posuzovat funkčnost designu je zodpovězení několika základních otázek:

  • Kam se uživatel podívá nejdříve?
  • Jsou prvky, které přitahují největší pozornost, důležité pro úspěch stránek?
  • Vede design oko uživatele tak, aby mu odhalil všechny nabízené možnosti ve správném pořadí?
    Výzkumy potvrdily, že pohyb očí uživatele při prohlížení stránky není náhodný. Je výsledkem instinktivních reakcí na vizuální stimulaci. Tyto reakce jsou stejné nebo podobné u většiny lidí.

Díky těmto poznatkům může vizuální design využívat různé techniky pro přitahování a usměrňování pozornosti:

  • kontrast
  • jednoduchost
  • jednotnost
  • Hierarchie

KONTRAST

Primárním nástrojem pro upoutání pozornosti je kontrast. Design bez kontrastu nechá oči uživatele unavit v nerozlišeném shluku informací. Kontrast umožňuje rozdělit komplexní informaci do lépe srozumitelných částí. Když se elementy na stránce vizuálně odlišují, je snazší posoudit jejich relevantnost.

JEDNODUCHOST

Při hledání správného kontrastu, uniformity a hierarchie je třeba mít na mysli ještě jeden princip dobrého designu, totiž jednoduchost. Zbytečné prvky na stránce odvádí pozornost a zahlcují uživatele zbytečnými informacemi.

JEDNOTNOST

Jednotnost (uniformita) hraje v designu také nezastupitelnou roli. Stejné formátování elementů na stránce informuje o propojení a sdíleném významu či funkci. Aby kontrast a uniformita pracovali ve prospěch uživatele, je třeba použít je důsledně. Mírné odlišení ve vizuálním zpracování elementů neinformuje ani o propojení ani o odlišnosti. Tento princip je klíčový pro design fungující navigace.

HIERARCHIE

Pozice a velikost objektů na stránce by měla odrážet jejich důležitost. Hierarchie je důležitá pro vedení pozornosti uživatele napříč obsahem stránky. Jedním z nejčastějších prohřešků designu webových stránek je nepoměr významu a velikosti elementů na stránce. Příliš často můžeme vidět nabubřelé záhlaví stránky zabírající mnoho místa určeného pro obsah.

Související články a služby10 bodů jak získat úspěšné webové stránky – tvorba webuProfesionální webdesign a tvorba webuJednotná firemní identita