V oblasti návrhů samostatných tiskovin (hlavičkových papírů, obálek, vizitek…) a firemní identity neboli Corporate Identity (zkratka CI) zaznívá často tato otázka: Je v tom nějaký rozdíl?

Corporate Identity neboli jednotná firemní identita je pomyslně vyšší stupeň, nežli samotné vizitky, hlavičkový papír apod. Firemní identita je komplexní řešení všech důležitých grafických materiálů společnosti a je především řešen z pohledu jednotného stylu firmy, tak aby všechny prvky (barvy, písmo, kompozice) do sebe zapadaly.

Navíc v rámci jednotné firemní identity bývají řešeny i další důležité věci jako jsou firemní písmo, webové stránky, polepy na auta, orientační systémy, obchodní dopisy, interní dokumenty atd. (zde záleží na velikosti firmy a jejích požadavcích od 5ti stránkového manuálu až po manuály pro banky a velké instituce čítajících třeba 200 stran)

Namísto toho samotné vizitky, obálky apod. jsou “jen” samotné tiskoviny bez definované návaznosti, což v konečném důsledku může znamenat i ztrátu důvěry klientů v instituci nebo službu. Jednotný firemní styl je velmi široká oblast. Pamatujte, že se můžete setkat také s názvy Jednotný firemní styl a Corporate Identity, Corporate design, CI.

Firemní identita z pohledu historie

Začátky Corporate identity sahají na počátek 20. století. V průběhu let 1960 začala být firemní identita řešená ve větších společnostech a korporátních institucích. V další dekádě, tedy v letech okolo 1970 začala být firemní identita součástí a nutností pro všechny podniky. Průmyslová revoluce udělal cestu pro novou generaci korporací po celém světě a ty přijali různé přístupy k prezentaci své značky a identity. Nejenže byly vyvinuty loga, ale standardy značky se staly součástí každodenního života zaměstnanců a tak se i začalo popisovat a nařizovat do posledního detailu, jak by se daná společnost měla prezentovat na veřejnosti.

Více informací o související službě najdete v sekci Jednotná firemní identita