Časté dotazy

Trvalá či dlouhodobá spolupráce je oboustranně nejvýhodnější a to jak z pohledu jednotného a odzkoušeného pohledu na věc, tak z pohledu komunikace, jistoty a větší důvěry či možnosti využívat nadstandardních služeb. Nebráníme se však jakékoliv formě spolupráce včetně občasné spolupráce či jednorázové zakázky.
Trvalá či dlouhodobá spolupráce je oboustranně nejvýhodnější a to jak z pohledu jednotného a odzkoušeného pohledu na věc, tak z pohledu komunikace, jistoty a větší důvěry či možnosti využívat nadstandardních služeb. Nebráníme se však jakékoliv formě spolupráce včetně občasné spolupráce či jednorázové zakázky.
POTAVKA
1.Na začátku bývá poptávka po konkrétní grafické práci. Odešleme Vám informace na Váš dotaz včetně přibližné ceny. Po upřesnění požadavků dostanete přesnou cenu případně rozmezí v kterém se zakázka bude realizovat.
2. Vyplnění a odeslání marketingové analýzy spolu s objednávkou.

REALIZACE
3. Podrobně prostudujeme zaslanou analýzu a na jejím základě vytvoříme návrh (koncept). Obvykle vytváříme více konceptů a stylů, aby si mohl klient vybrat (standardně 1-2 návrhy, u log 5- 6 návrhů).
4. Na základě prvních návrhů si ujasníme směr, jakým by se měla celá prezentace ubírat.
5. Vytvoříme či rozpracujeme vybranou variantu (barva, kompozice, variantní řešení atd.).
6. Připravíme vybrané řešení.
7. Zašleme k odsouhlasení.
8. Zkontrolujeme, dočistíme, doladíme detaily.
9. Zašleme k finálnímu odsouhlasení.

PŘEDÁNÍ
10. U loga připravíme barevné varianty a jednotlivé výstupní (bitmapové i vektorové) formáty. U grafiky v PSD barevně a logicky srovnáme všechny vrsty ve zdrojových datech, včetně názvů vrstev pro snadnou práci se zdrojovými daty.
11. Zašleme kompletní hotovou práci (obvykle tisková data v PDF).
12. Zajistíme případný tisk či dokončující zpracování. V případě dalších úprav či požadavků s klientem dále spolupracujeme.

Časově se snažíme klientům přizpůsobit, záleží vždy na konkrétní požadované práci (standardní doba přípravy včetně připomínkování bývá 5-7 dní u tiskovin, 7-12 dní u grafiky webu, 14 dní u log a cca měsíc a výše u kompletních webových stránek).

Každý pro stanovení ceny uplatňuje určité své know-how, nicméně obecné principy jsou stejné. Vychází se obvykle z hodinové sazby. Tato částka se liší dle složitosti práce. V případě DTP a sazby je to cena 400,-/hod., pro návrhy, grafické práce, kreativu či retuše je to 690,-/hod. (pro stálé zákazníky či velkoobjemové práce je pak možné nastavit jinou tarifikaci či množstevní slevy). V potaz je pak také brát expresní práce, požadavky klienta či kvalitu dodaných podkladů.
Pro stanovení přesné ceny je potřeba popsat co nejlépe představu, nebo dodat ukázkové podklady. Stanovení přesné ceny např. pro obecný katalog cca 10 stran je téměř nereálné a cenové rozpětí pak může být opravdu velmi výrazné.
Vzhledem ke komplexnímu zajištění zakázky můžeme zajistit také tisk či se postarat o dokončující zpracování, případně poradit s výběrem vhodného dodavatele či techniky tisku. Vybírat tak můžeme z velkého množství ověřených a kvalitních tiskáren ať už se jedná o ofset, digitální tisk, sítotisk či injet technologii tisku.
Tisk zajišťujeme jen ke grafickému zpracování tiskovin či pro stálé klienty. Samostatný tisk nezajišťujeme.
Pro přípravu tiskovin určených k tisku je nutné dodat kvalitní podklady ve vysokém rozlišení (nejlépe 300 dpi) případně vektorové podklady AI, EPS. Pro webové stránky pak stačí nižší rozlišení (72 dpi). Pokud se budou grafické výstupy tisknout nestačí zaslat word. dokument s obrázky – tyto obrázky nejsou v dostatečné kvalitě a k tisku se nehodí.
Dobré je mít alespoň nějakou představu o výsledku (barevnost, množství textu, počet stran apod.), případně zaslat nějakou ukázku, do jakého stylu chcete grafiku upravit ať už se jedná o tiskoviny či web. K větším zakázkám a oboustranné představě o výsledku Vás požádáme o vyplnění marketingové analýzy.

Soubory můžete dodat v těchto standardních formátech: jpg, gif, tif, png, doc, xls, psd, pdf, indd, loga a vektorové podklady pak v ai či eps. Pokud nemáte kvalitní podklady, můžeme je také vybrat a stáhnout z komerčních fotobank.

Standardně klientům před realizací samotného projektu zasíláme marketingovou analýzu.
Tvorba veškerých firemních materiálů (ať už jsou to propagační materiály, návrh loga, nebo webové stránky) nezačíná grafickým návrhem, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale právě analýzou daného projektu.

Pokud má být totiž projekt řešen skutečně „na míru“, je potřeba se nejdříve dozvědět maximum informací z pohledu fungování společnosti, jejích potřeb, požadavků a očekávání jejich zákazníků. A k tomu slouží marketingová analýza, která obnáší 10 jednoduchých otázek jako oblíbené barvy, cílová skupina, informace o produktech či službách atd.

Skicovné je určitá částka, která pokryje alespoň minimální investovaný čas a práci na projektu (cca 25 -30 % z celkové ceny zakázky).

Do výběrových řízeních, vzhledem ke zkušenostem, nechodíme bez skicovného.
Pokud má výsledek k něčemu vypadat a návrh má mít vypovídající hodnotu, pak tomu musí člověk věnovat nějaký čas a úsilí. Zaplatit tedy minimální náklady (skicovné) by mělo být samozřejmostí, bohužel není tomu tak vždy.

Klient si může udělat obrázek o kvalitách prostřednictvím realizovaných referencí, množství klientů či délky působení v oboru a toto by již mělo být pro klienta dostatečnou zárukou pro vybrání spolupráce či přizvání k výběrovému řízení spolu se skicovným.

V opačném případě si musí klient uvědomit, že je to poněkud nesolidní jednání, chtít od někoho investovat svůj um, čas a snahu o kvalitní výsledek a přitom pracovat zadarmo.
Je to podobné jako např. v restauraci, kde také neochutnám připravené jídlo a pak se teprve nerozhoduji zda ho zaplatím.

Mnoho firem se to snaží řešit podobným způsobem, a nechá si vyrobit desítky návrhů, z kterých si třeba ani nevyberou a to i především z důvodu, že na tuto nabídku přistoupí spíše studenti a méně kvalifikovaní zájemci.

Další častý druh otázky a obav, která je však pochopitelná. Každý kdo vstupuje na neznámou půdu může mít tyto obavy či nejistotu. Dobrým vodítkem jsou nabídnuté reference, z nichž si již člověk může udělat představu, jaký výsledek může očekávat. Nejlepší referencí je samozřejmě doporučení známého nebo někoho, kdo má se službou zkušenosti. Za celou dobu působení (přes 15 let v oboru) jsme odstoupení z důvodu nespokojenosti řešili pouze s několika málo klienty. Stává se to tedy opravdu spíše výjimečně, ale stát se to samozřejmě může.

Snažíme se proto dodržovat několik zásad:
1. Dobře pochopit představy klienta.
2. Před realizací zasíláme marketingovou analýzu k lepšímu pochopení požadavků klienta.
3.  Jsme otevření novým přístupům a pohledům.
4. Klientovi doporučíme jeden návrh, vysvětlíme náš pohled, konečné rozhodnutí však necháme na klientovi.
5. V případě že klient není stále spokojen, návrh přepracujeme či je možné připravit návrh nový.
6. Korektury neomezujeme, pracujeme do naprosté spokojenosti klienta, protože spokojený zákazník se vždy rád vrací.

Pracujeme na platformě PC i MAC s originálním grafickým softwarem od společnosti Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop, Flash), MS Office (word, excel), Pages, Numbers, Keynote. Pro grafické práce a kreativu však nejčastěji využíváme MAC a to především díky vyšší produktivitě práce, spolehlivosti a výrazně komfortnějšímu ovládání (díky Steve).
Objednávku naleznete na našich stránkách v sekci kontakty. Objednávku zde stačí vyplnit a odeslat. Bez této objednávky nemůže začít na zakázce pracovat (výjimkou jsou stálí klienti, kde tato objednávka není potřeba a je možné práci objednat telefonicky či emailem viz stálá spolupráce).
Je nutné jednoznačně uvést fakturační údaje, kontaktní informace na objednávajícího (telefon, email) a předmět objednávky, případně další upřesňující informace. Objednávka je závazná a má stejnou váhu jako objednávka zaslaná poštou.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku?
Potřebujete něco upřesnit?

Články

 • Jednotná firemní identita a její tvorba

Firemní identita (CI – Corporate Identity) versus obecné tiskoviny

V oblasti návrhů samostatných tiskovin (hlavičkových papírů, obálek, vizitek…) a firemní identity neboli Corporate Identity (zkratka CI) zaznívá často tato otázka: Je v tom nějaký rozdíl? Corporate Identity neboli jednotná firemní identita je pomyslně vyšší stupeň, nežli samotné vizitky, hlavičkový papír [...]

 • Tvorba loga a logotypu

Tvorba loga a co je logotyp a značka.

V tomto článku se budeme věnovat tomu, jaká je tvorba loga z pohledu ceny, kvality a jak může být pro společnost důležitým prvkem v komunikaci. Pod termíny logo, logotyp a značka se skrývá v podstatě [...]

 • Ochranná známka firmy

Registrace ochranné známky

napsal Robert Vlach, publikováno se svolením autora – provozovatele portálu nezávislých profesionálů "Na volné noze". Typická národní ochranná známka se přihlašuje pro obchodní název a logo nějakého produktu či firmy. Proto je velmi populární cenově [...]

 • Přístupnost a použitelnost webových stránek

Webdesign z pohledu přístupnosti a použitelnosti webových stránek

PŘÍSTUPNOST WEBU Jako přístupný web označíme takové webové stránky, které svým návštěvníkům nekladou žádné překážky v jejich používání a hledání informací, a to bez ohledu na softwarové či hardwarové vybavením počítače návštěvníka stránek nebo jeho [...]

 • Grafický design a jednoduchost

Grafický design a jednoduchost

Chystáte se změnit design vašich webových stránek? Jistě k tomu přizvete profesionálního designera. Jeho úkolem by mělo být víc, než vytvořit působivý vzhled a dodržet korporátní identitu. Mají-li být vaše internetové stránky uspěšné, potřebujete prezentovat [...]

 • Úspěšný profesionální grafik

10 bodů jak získat úspěšné webové stránky – tvorba webu

Tvorba webu a profesionální webdesign není jen grafika a programování. Pokud chcete kvalitní webovou prezentaci, neměli byste myslet jen na programovou nebo grafickou část vašeho projektu, ale také na další vlastnosti vašeho webu, které teprve dohromady vytvoří [...]

 • Sluzby grafika a grafické práce

Služby jako produkt

12. 6. 2008, napsal Robert Vlach, publikováno se svolením autora – provozovatele portálu nezávislých profesionálů "Na volné noze". Služby nabízené jako hotový produkt za předem stanovenou cenu se většinou prodávají lépe než běžným způsobem za [...]

 • Prevence rizik a grafické studio

Prevence rizik

31. 7. 2008, napsal Robert Vlach, publikováno se svolením autora – provozovatele portálu nezávislých profesionálů "Na volné noze" Rizika podnikání si obvykle uvědomují nejlépe začátečníci. Jejich chybou ovšem je, že se riziky detailně nezaobírají. Jednoduše [...]

 • Dobré jméno profesionálního grafika

Dobré jméno v oboru

14. 8. 2006, napsal Robert Vlach, publikováno se svolením autora – provozovatele portálu nezávislých profesionálů "Na volné noze". Profesní kariéra jednotlivce bývá zpravidla výrazně delší nežli doba trvání většiny firem působících ve stejném oboru. Profesionál [...]

 • Spolehlivý profesionální grafik

Spolehlivost

5. 10. 2007, napsal Robert Vlach, publikováno se svolením autora – provozovatele portálu nezávislých profesionálů "Na volné noze". Jedním ze základních charakterových rysů špičkového profesionála je bezesporu spolehlivost jakožto schopnost dostát za všech okolností svým [...]

 • Péče o zákazníky - full servis grafické práce

Péče o zákazníky

7. 9. 2007, napsal Robert Vlach, publikováno se svolením autora – provozovatele portálu nezávislých profesionálů "Na volné noze". Bez spokojených zákazníků nemůže být dlouhodobě úspěšné žádné podnikání. Kromě toho je pozorná péče o zákazníky podstatně [...]

 • Podnikání v oblasti grafických prací

Úspěšné podnikání nejen z pohledu grafika

29. 1. 2007, napsal Robert Vlach, publikováno se svolením autora – provozovatele portálu nezávislých profesionálů "Na volné noze". Nejúspěšnější profesionálové a podnikatelé naší doby měli přinejmenším jedno společné: každý tím či oním způsobem definovali svůj [...]

 • Grafické studio a grafické práce

První dva roky podnikání jako profesionální grafik

14. 7. 2008, napsal Robert Vlach, publikováno se svolením autora – provozovatele portálu nezávislých profesionálů "Na volné noze". Jedním z největších rozdílů mezi podnikáním firmy a kariérou nezávislého profesionála je odlišné pojetí úspěšnosti. Zatímco firma [...]